Conservarea calității recoltei cu ajutorul reglajului adecvat al combinei

Ziua Porumbului Orezu este un eveniment devenit tradiție, care se află la a XII-a ediție, unde an de an este găzduit de ferma Elsit și susținut de compania Bayer. De asemenea reprezintă una din platformele din seria Evenimentelor Fermierilor, marca FarmForum.

Platforma tehnică Ziua Porumbului Orezu 2021 are un număr de 63 de hibrizi de porumb iar genetica provine de la 11 companii producătoare de semințe. Hibrizii au fost recoltați pe data de 9 septembrie 2021.

Primul pas realizat pentru recoltarea platfomei a fost pregătirea combinelor care a constat în verificarea stării tehnice și a posibilităților reglajelor pentru fiecare organ sau ansamblu în parte, pentru ca acestea să funcționeze fără defecțiuni și cu minimum de pierderi.

Conform unui studiu Arvalis, standardele de comercializare ale porumbului impun ca loturile să aibă o umiditate sub 15%, mai puțin de 5% boabe sparte și mai puțin de 3,5% corpuri străine. Reducerea șocurilor care apar pe drumul de la parcelă la cumpărătorul final este crucială în conservarea calității fizice a boabelor. Reglajul corect al combinei este prima condiție impusă în vederea limitării spargerii și fisurării boabelor. În cazul neajustării adecvate a combinei, spargerea și fisurarea boabelor se agravează în celelalte etape ale lanțului logistic ceea ce pune în pericol uscarea și depozitarea lotului.

Riscul deteriorării boabelor în timpul recoltării

În general, boabele de porumb ajung la maturitatea fiziologică fără defecte de calitate fizică, condițiile naturale producând rareori fisuri la nivelul tegumentului cariopselor. Momentul cu cel mai mare risc de deteriorare a calității fizice a boabelor este recoltatul. În această perioadă ne confruntăm cu doi factori: ajustarea neadecvată a combinei sau viteză de recoltare prea mare. Reglajul inadecvat al combinei nu conduce doar la spargerea boabelor, ci și la fisurarea acestora! Boabele deteriorate periclitează mișcarea aerului din lotul depozitat, apărând riscul dezvoltării unei flore fungice nedorite (producerea micotoxinelor în timpul depozitării). De la locul recoltării și până la destinația finală, boabele trec prin numeroase transferuri și diverse operațiuni de manipulare. La fiecare manevrare, boabele fisurate în timpul recoltării tind să se spargă, generând pe lângă impurități și riscul apariției mucegaiului și micotoxinelor.

Pentru eliminarea acestor riscuri, ajustarea reglajelor adecvat combinei este imperios necesară, totodată făcând posibilă scăderea numărului de știuleți recoltați necorespunzător. Spre exemplu, este necesar să adaptăm atât lățimea bătătorului și a contrabătătorului cât și viteza bătătorului conform mărimii știuleților. Astfel, pentru hibrizii timpurii, ecartamentul recomandat al contrabătătorului este de 30 mm la intrare și 15 mm la ieșire. Acest ecartament ar trebui să fie cu 5-10 mm mai mare pentru hibrizii târzii cu știuleți mai mari. Dacă porumbul este mai greu de recoltat, ecartamentul poate fi mai mic: 25 mm la intrare și 12 mm la ieșire.

Cum să reglăm combina?

Viteza de rotație a bătătorului – Boabele de porumb sunt fragile iar viteza bătătorului trebuie să fie moderată și adaptată diametrului acestuia: cu cât diametrul este mai mare cu atât viteza trebuie să fie mai redusă. Peste viteza liniară de 10 m/s, bătătorul va produce cel puțin fisuri pe boabe. Pentru diametrul bătătorului de 45 cm, viteza bătătorului trebuie să fie între 450 și 550 rotații/minut , pentru diametrul de 60, viteza trebuie să fie între 300 și 400 rotații/minut, iar pentru diametrul bătătorului de 70 de cm, viteza trebuie să fie între 200-300 rotații/minut. Atunci când se alege utilajul, acest criteriu este foarte important: combina trebuie să poată se adapteze la turații mici, în caz contrar aceasta ar trebui să fie dotată cu un reductor de turație.

Contra-bătătorul trebuie să fie convergent, adică deschidere de 40 mm (diametrul știuletelui) și ieșire de 20 mm (diametrul știuletelui). Această deschidere se reglează în funcție de diametrul mediu al știuleților din fiecare hibrid.